Wymagania edukacyjne

Klasa 1

Język polski P. Dorota Szklana

Matematyka P. Dorota Tobiasz

Język polski P.Iwona Gwiżdż

Biologia P. Agnieszka Mrózek

Chemia P. Agnieszka Mrózek

Matematyka P. Tomasz Turchan

Język angielski P.Sobytkowska-Rapacz

Język angielski P. Barbara Szuplewska, P. Anna Wójtowicz, P. Iwona Gospodarczyk

Język niemiecki P. Bogusława Ficek

Język niemieki P. Iwona Krok

Pracownia turystyki P. Agniesza Gacek

Przedmioty zawodowe w budownictwie Jacek Wicher

Przedmioty zawodowe w budownictwie Krzysztof Kras

Informatyka Justyna Sarna

Rysunek Techniczny, Wykonywanie robót murarsko tynkarskich P. Tomasz Czarny

Techniki komputerowe w pracowni biurowej P. Katarzyna Wojdyła - Jaromin

Klasa 2

Język polsk P. Dorota Szklana

Matematyka P. Dorota Tobiasz

Język polski P. Marek Marzena

Matematyka P. Tomasz Turchan

Chemia P. Agnieszka Mrózek

Język niemiecki P. Iwona Krok

Geografia P. Dorota Bosowska, P. Ryszard Bosowski

Język angielski P. Barbara Szuplewska, P. Anna Wójtowicz, P. Iwona Gospodarczyk

Przedmioty zawodowe w budownictwie Jacek Wicher

Przedmioty zawodowe w budownictwie Krzysztof Kras

Informatyka P. Justyna Sarna

Rysunek Techniczny, Wykonywanie robót murarsko tynkarskich P. Tomasz Czarny

Gospodarka zasobami rzeczowymi P. Teresa Białoń

Sprzedaż krajowa i zagraniczna P. Teresa Białoń

Start UP P. Teresa Białoń

Klasa 3 

Język polski P. Dorota Szklana

Matematyka P. Dorota Tobiasz

Język polski P. Iwona Gwiżdż

Matematyka P. Tomasz Turchan

Biologia P.Agnieszka Mróżek

Chemia P. Agnieszka Mrózek

Pracownia Informacji turystycznej P. Agnieszka Gacek

Geografia P. Agnieszka Gacek

Język angielski P. Barbara Szuplewska, P. Anna Wójtowicz, P. Iwona Gospodarczyk

Język niemiecki P. Bogusława Ficek

Przedmioty zawodowe w budownictwie Jacek Wicher

Przedmioty zawodowe w budownictwie Krzysztof Kras

Informatyka Justyna Sarna

Wykonywanie robót murarsko tynkarskich P. Tomasz Czarny

Rozliczenie finansow jednostki organizacyjnej P. Teresa Białoń

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi P.Teresa Białoń

Sprzedaż krajowa i zagraniczna P. Teresa Białoń

Kadry i płace P. Katarzyna Wojdyła - Jaromin

Systemy komputerowe P. Katrzyna Wojdyła - Jaromin

Klasa 4

Język polski P. Dorota Szklana

Matematyka P. Dorota Tobiasz

Język polski P. Iwona Gwiżdż

Matematyka P. Katarzyna Wojdyła Jaromin

Biologia P.Agnieszka Mróżek

Chemia P. Agnieszka Mrózek

Geografia P. Agnieszka Gacek

Język niemiecki P. Iwona Krok

Pracownia obsługi turystycznej P.Agnieszka Gacek

Język angielski P. Barbara Szuplewska, P. Anna Wójtowicz, P. Iwona Gospodarczyk

Język niemiecki P. Bogusława Ficek

Przedmioty zawodowe w budownictwie Jacek Wicher

Przedmioty zawodowe w budownictwie Krzysztof Kras

Kadry i płace P.Teresa Białoń

Rozliczenie finansowe jednostki ogranizacyjnej P.Teresa Białoń

Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych P.Teresa Białoń

Systemy komputerowe P. Katarzyna Wojdyła - Jaromin

Dziełalność gospodarcza w budownictwie P. Katarzyna Wojdyła - Jaromin

Klasa 5

Język polski P. Dorota Szklana

Matematyka P. Dorota Tobiasz

Język polski P. Iwona Gwiżdż 

Matematyka P. Katarzyna Wojdyła Jaromin

Matematyka P. Tomasz Turchan

Język niemiecki P. Iwona Krok

Język angielski P. Barbara Szuplewska, P. Anna Wójtowicz, P. Iwona 

Język niemiecki P. Bogusława Ficek

Przedmioty zawodowe w budownictwie Jacek Wicher

Przedmioty zawodowe w budownictwie Krzysztof Kras

Kadry i płace P.Teresa Białoń

Rozliczenie finansowe jednostki ogranizacyjnej P.Teresa Białoń

Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych P.Teresa Białoń