Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr  Iwona Turchan

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż.  Justyna Górka

pedagog

mgr Elwira Wójtowicz

pedagog specjalny

mgr Marzena Kwaśniowska

religia

dr Paweł Kummer

mgr Dominika Nowicka

język polski

mgr Iwona Gwiżdż

mgr Marzena Marek

mgr Dorota Szklana

język angielski

mgr Iwona Gospodarczyk

mgr Agnieszka Sobytkowska-Rapacz

mgr Barbara Szuplewska

mgr Anna Wójtowicz


język niemiecki

mgr Renata Cygan

mgr Bogumiła Ficek

mgr Iwona Krok


historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość

mgr Stanisław Pochłopień

mgr Adrianna Świerczek


filozofia, edukacja dla bezpieczeństwa

dr Stanisław Buda


wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość

mgr Stanisław Pochłopień

matematyka

mgr Agnieszka Filas

mgr Dorota Tobiasz

mgr Iwona Turchan

mgr Tomasz Turchan

mgr Katarzyna Wojdyła-Jaromin


fizyka

mgr Agnieszka Filas

mgr Iwona Turchan

geografia

mgr Dorota Bosowska

mgr Ryszard Bosowski


biologia

mgr Agnieszka Filipczak

mgr Agnieszka Mrózek


chemia

mgr Agnieszka Mrózek

informatyka

mgr Justyna Sarna

wychowanie fizyczne

mgr Joanna Nowakowska

mgr Katarzyna Rzepecka-Palarczyk

mgr Marek Tupta

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Rzepecka-Palarczyk


biblioteka

mgr Dorota Bosowska

doradztwo zawodowe

mgr Elwira Wójtowicz

opiekun praktyk zawodowych

mgr inż. Justyna Górka

PRZEDMIOTY ZAWODOWE


technikum architektury krajobrazu

mgr inż. Justyna Górka

mgr inż. Katarzyna Hadka


technikum budowlane

inż. Tomasz Czarny

mgr inż. Krzysztof Kras

Jolanta Lelek

Marek Oleksy

mgr inż. Jacek Wicher

technikum ekonomiczne

mgr Teresa Białoń

mgr Wioletta Klimaszewska

mgr Justyna Sarna

mgr Katarzyna Wojdyła-Jaromin

mgr Edyta Żegleń-Nycz

technikum organizacji turystyki

mgr Agnieszka Gacek

mgr Wiesława Gacek

mgr Aneta Ciscoń

mgr Magdalena Żurek


technikum jeździectwa

Aleksandra Adamczyk-Jabcoń

Rozalia Bachula

Izabela Januszyk

Jacek Wodyński

mgr Patrycja Żachowska

wychowawcy internatu

mgr Ryszard Bosowski

mgr Iwona Bruzda

mgr Magdalena Kania

mgr inż. Zbigniew Kołat

mgr Anna Maciaszek

mgr Aneta Ciscoń

mgr Tomasz Turchan

mgr Agnieszka Wójtowicz

KLASA I

TE mgr Teresa Białoń

TAK mgr Dorota Bosowska

TB mgr Dorota Tobiasz

KLASA II

TE/TAK mgr Dorota Szklana

TB mgr Tomasz Turchan

TOT mgr Wiesława Gacek

KLASA III

TE/TOT mgr Katarzyna Wojdyła-Jaromin

TAK  mgr inż. Katarzyna Hadka

TB mgr inż. Krzysztof Kras

KLASA IV

TE mgr Renata Cygan

TB mgr Iwona Krok

TOT mgr Joanna Nowakowska

TJ mgr Ryszard Bosowski