Projekty Unijne

WSPARCIE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W POWIECIE SUSKIM

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. PIOTRA DAŃKOWSKIEGO W JORDANOWIE

Projekt 1

 
Projekt 2

frse logo

 

erasmus-logo-high-resolution

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Projekt 3

 

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie realizuje projekt Erasmus + w ramach Mobilności edukacyjnej ”Połączenie teorii z praktyką - łatwiejsze przejście do życia zawodowego”. Koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego, z którym współpracują nauczyciele germaniści, wychowawcy klas, których uczniowie wyjeżdżają na praktyki, nauczyciele zawodu a przede wszystkim dyrektor szkoły. Partnerem przyjmującym jest Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – firma z Niemiec, która zapewnia miejsca praktyk w Turyngii.

Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół im.bł. ks.P. Dańkowskiego w Jordanowie 
 na praktyki zawodowe w Turyngii w Niemczech


Lista osób na praktyki zawodowe w Turyngii, które odbędą się na wiosnę:

 

 

banner6_EFS_kapital

 

Projekt 4

Projekt Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie "Nasza Wiedza –Naszą Szansą na Przyszłość "uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Naszej Szkoły. Dzięki realizacji projektu możemy zorganizować bezpłatnie uczniom naszej szkoły dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, kursy oraz wycieczki. Zajęcia te pomogą lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

 

 

beznazwy

 Projekt 5

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od 01 września 2010r do 31lipca 2014r. uczestniczy w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. O zakwalifikowaniu do udziału w kursie decyduje spełnienie wszystkich wymagań określonych w regulaminie rekrutacji oraz uzyskania jak największej ilości punktów za określone w regulaminie kryteria.
Projekt 6

„Połączenie teorii z praktyką-łatwiejsze przejście do życia zawodowego II”

 

ciąg PO WER i UE kolor

 

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Połączenie teorii z praktyką-łatwiejsze przejście do życia zawodowego II”

 

Celem projektu jest : zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych

 

Dofinansowanie projektu z UE: 402 348,12PLN