Technikum Budowlane

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa

jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • wykonywania określonych robót budowlanych;
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
  • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
  • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

1dom

3

Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju jest dobra i w miarę stabilna, tak więc pracy dla techników budownictwa nie powinno zabraknąć. Można również podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.

 

4