SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd Samorządu Uczniowskiego rozpoczął dziś kolejny rok swej działalności.
Przypomnijmy, że Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. Odpowiedzialny jest m.in. za organizowanie imprez szkolnych, współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, a także ściśle współpracuje z samorządami klasowymi.