Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie

W ramach programu „ Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” na okres lipiec i sierpień  2019 roku organizowane są płatne staże wakacyjne.

W stażach mogą uczestniczyć uczniowie branży ekonomicznej klasy I, II i III uczących się w zawodzie technik ekonomista.

Limit przyznanych miejsc dla poszczególnych klas:

Klasa I - 11 osób

Klasa II – 10 osób

Klasa III – 17osób

 

Terminologia projektu

 

20-05-2019 do 29-05-2019

Składanie ankiet – „formularz zgłoszeniowy dla ucznia” dla wszystkich zainteresowanych

03-06-2019

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do stażu

07-06-2019

Złożenie kompletu dokumentów (zgodnie z regulaminem rekrutacji)

01-07-2019 do 25-07-2019

I tura staży

01-08-2019 do 29-08-2019

II tura staży