Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie

Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
  1. Opis projektu
  2. Formy wsparcia w ramach projektu dla uczniów
  3. Formy wsparcia w ramach projektu dla nauczycieli
  4. Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
  5. Informacje o rekrutacji dla uczniów
  6. Dokumenty  rekrutacyjne dla uczniów
  7. Kursy i staże zawodowe-zdjęcia