E-FAKTURA

Informacja:

Dotyczy: obowiązku odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych

Począwszy od 18 kwietnia 2019r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych ) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych)w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Powiat suski wraz ze swoimi jednostkami  organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem:  https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl /   

Więcej informacji:

https://efaktura.gov.pl