Erasmus+

frse logo                               erasmus-logo-high-resolution

  Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie realizuje projekt Erasmus + w ramach Mobilności edukacyjnej ”Połączenie teorii z praktyką - łatwiejsze przejście do życia zawodowego”. Koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego, z którym współpracują nauczyciele germaniści, wychowawcy klas, których uczniowie wyjeżdżają na praktyki, nauczyciele zawodu a przede wszystkim dyrektor szkoły. Partnerem przyjmującym jest Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – firma z Niemiec, która zapewnia miejsca praktyk w Turyngii.

Opis projektu:

W projekcie uczestniczy 32 uczniów i czterech opiekunów. 12 uczniów z Technikum Budownictwa i 20 uczniów z Technikum Obsługi Turystycznej .Czterotygodniowe praktyki będą odbywać w niemieckich przedsiębiorstwach (hotelach, pensjonatach, przedsiębiorstwach budowlano-remontowych). Na praktyki uczniowie wyjadą w październiku 2015, marcu 2016, wrześniu 2016 i kwietniu 2017. Koszt projektu wynosi 83660 euro.

Cele projektu:

-doskonalenie umiejętności zawodowych

-poznanie specyfiki zawodu w Niemczech

-przełamanie bariery językowej i doskonalenie umiejętności językowych

-rozwój osobisty uczniów - uczestników projektu (wzrost pewności  siebie, komunikatywność, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych)

-poznanie kultury, mentalności , zwyczajów, kuchni Niemiec

-rozwój osobisty uczestników projektu możliwy dzięki nawiązaniu kontaktów z uczniami innych szkół z Polski, Węgier, Słowacji , Niemiec , zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności

Harmonogram projektu:

-rekrutacja uczestników mobilności  i wybór przez komisję rekrutacyjną

-uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu (m.in. zawodowe, językowe, pedagogiczne)

-wyjazd i realizacja programu praktyki w Niemczech

-powrót, złożenie raportu końcowego i uznanie wyników mobilności w szkole

Terminy wyjazdów:

Pierwsza grupa -Technicy Budownictwa z klasy III AiB (6 osób) od 27 października 2015r. do 24 listopada 2015r.

Druga grupa -Technicy Obsługi Turystycznej z klasy II i III ( 10 osób)od 30 marca 2016r. do 26 kwietnia 2016r.   

Trzecia grupa -Technicy Budownictwa z klasy III (6 osób) od 30 września 2016 do 27 października 2016r.

Czwarta grupa -Technicy Obsługi Turystycznej z klasy II i III (10 osób) od 20 kwietnia 2017 do 17 maja 2017r.    

 

 

PREZENTACJA Z PRAKTYK:  

Obraz1

   Lista uczniów Technikum  Obsługi Turystycznej zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne w Turyngii/Niemcy w programie Erasmus plus „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego” w Zespole Szkół im bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.                                                        

                 Lista uczniów Technikum  Obsługi Turystycznej zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne w Turyngii/Niemcy w programie Erasmus plus „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego” w Zespole Szkół im bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

Lista uczniów Technikum Budownictwa zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne wTuryngii/Niemcy w programie Erasmus plus „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego” w Zespole Szkół im bł ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

Lista uczniów Technikum Obsługi Turystycznej zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne w Turyngii/Niemcy w programie Erasmus plus „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego” w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

Lista uczniów Technikum Budowlanego zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne w Turyngii/Niemcy w programie Erasmus plus „Połączenie teorii z praktyką – łatwiejsze przejście do życia zawodowego” w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.