Aktualności

Zajęcia terenowe z geografii rozszerzonej

W środę 30.05.2018 roku młodzież z klasy III TE ucząca się rozszerzonej geografii wzięła udział pod opieką p. Bosowskiej w zajęciach terenowych. Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła pracy z mapą i działalności rzeźbotwórczej rzeki. Z mapami najbliższej okolicy uczniowie udali się nad Skawę. Tam między innymi przeliczali odległość z mapy na rzeczywistą, obliczyli nachylenie stoku, nauczyli się też  wyznaczać azymut.  Podczas zajęć nad Skawą zmierzyli przepływ rzeki i narysowali jej profil, zaobserwowali terasy zalewowe rzeki i roślinność łęgową.

Druga część zajęć dotyczyła wielokulturowości przedwojennego Jordanowa. Uczniowie odwiedzili jordanowski kirkut (cmentarz żydowski) znajdujący się na Mąkaczu oraz pomnik pomordowanych Żydów znajdujący się pod jordanowskimi „zakrętami”. Tam zostali krótko zapoznani z historią i zagładą jordanowskich Żydów.

Mieliśmy też okazję obserwować rozbudowujące się chmury cumulusy (które po południu przekształciły  się w burzowe cumulonimbusy).

Podczas zajęć pogoda była jednak przepiękna, a humory dopisywały.

powrót do listy aktualności