Aktualności

Pytania na 100 lat niepodległości - RELIGIA

Pytania na 100 lat niepodległości - RELIGIA

76. Wymień miejscowości, w których był internowany przez władze komunistyczne Prymas Stefan Wyszyński.

77. Który z polskich świętych jest autorem słów, że trzeba cały świat zdobyć dla Niepokalanej?

78. Gdzie znajduje się sanktuarium, w którym Maryja określana jest jako: Matka Oczekiwanego Macierzyństwa?

79. Kto zaprojektował korony dla cudownego wizerunku Matki Bożej u Ojców Karmelitów na krakowskim Piasku?

80. Który z kościołów w Polsce jako pierwszy otrzymał tytuł „bazyliki mniejszej”?

81. Z którą polską rodziną jest związana możliwość, że nienarodzone dziecko zostałoby błogosławionym męczennikiem?

82. Kiedy zostało ogłoszone Orędzie biskupów polskich potępiające wcielanie Polaków do armii zaborców?

83. Podaj imię i nazwisko pierwszego w historii obywatela Białorusi, który od Ojca Świętego Jana Pawła II otrzymał godność kardynalską.

84. Jakie historyczne wydarzenie związane z osobą Jana Pawła II miało miejsce 13 kwietnia 1986 roku?

85.Który z polskich błogosławionych spędził w sowieckich łagrach i więzieniach: 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni?

86. Kiedy władze komunistyczne w Polsce zniosły święto 3 MAJA i inne święta kościelne?

87. Jaka błogosławiona kobieta jest patronką polskich teściowych?

88.W jakiej diecezji poza Polską i kiedy został otwarty proces, który ma doprowadzić do kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki?

89. Kto pisał o ekshumacjach w Katyniu takie słowa: „Każdą wydobytą czaszkę brałem w dłonie i namaszczałem kapłańskim błogosławieństwem”?

90. Jaka miejscowość jest określana mianem: „Sandomierska Częstochowa”?

91. W roku 1990 Rada Europy zdecydowała o utworzeniu międzynarodowego Szlaku (też w Polsce) poświeconego zakonowi, który obecnie jest nazywany Prekursorem Zjednoczonej Europy. O jakim zakonie mowa?

92. Jaka była najliczniejsza grupa polskich błogosławionych wyniesionych razem na ołtarze?

93. Legenda głosi, że gdy król Zygmunt III Waza przejeżdżał przez tereny obecnego miasta, to zwrócił się do woźnicy: „Co tak trzęsie, czy oby są kółka?”. O jakiej miejscowości mowa i z czego znana jest współcześnie?

94.Kiedy zatwierdzono do użytku liturgicznego Biblię Tysiąclecia?

95. Kościoły z takich miejscowości jak: Binarowa, Haczów, Dębno... zostały wpisane przynajmniej na dwie ważne listy. O jakich listach mowa?

96. Które polskie góry mają bardzo religijną nazwę?

97. Na cmentarzu Rakowickim czytamy napis na grobie: „Wierny Sługa Boży * Ojciec ubogich i nędzarzy * Założyciel Braci i Sióstr III Zakonu Św. Franciszka * Walczył za Ojczyznę 1863 r. * Niech spoczywa w pokoju!”. Kto tam został pochowany?

98. Jaki zakon posługuje w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży?

99. Dnia 22 lutego 2003 roku w Warszawie (Katedra Polowa) ogłoszono patrona polskich harcerzy. Podaj jego imiona i nazwisko.

100.„Poeta u poety” - tak określono spotkanie Jana Pawła II z Czesławem Miłoszem, laureatem literackiej Nagrody Nobla. Podaj datę tej audiencji.

powrót do listy aktualności