Technikum Robót Wykończeniowych

Uczniowie uczą się:

- wykonywania prac wykończeniowych (sucha zabudowa, roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie, okładzinowe, montażowe),

- czytania projektów,

- komputerowego sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji projektowej,

- organizacji i nadzoru prac budowlanych.

 

Technikum robót wykończeniowych w budownictwie to:

- praktyki zawodowe w Niemczech (program Erasmus+) oraz u pracodawców w Polsce,

- zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni budowlanej,

- wycieczki zawodoznawcze,

- przygotowanie do zawodu dającego duże możliwości zatrudnienia.

ROZSZERZENIE JĘZYK ANGIELSKI