Technikum Organizacji Turystyki

kształci w cyklu 4 i  5-letnim i umożliwia:

 • zdobycie matury i zawodu Technika Organizacji Turystyki
 • prowadzenie własnej działalności turystycznej i agroturystycznej
 • przygotowanie do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • pracę w biurach podróży, a także w punktach informacji turystycznej
 • pracę w hotelach o wysokim standardzie zarówno w Polsce, jak i na terenie ałej Unii Europejskiej rakcie nauki uczeń poznaje:
 • zasady funkcjonowania biura podróży
 • zasady organizacji targów, imprez, obozów, kolonii, wyjazdów urlopowych i zagranicznych
 • geografię turystyczną Polski i świata
 • podstawy prawa i ekonomii konieczne do założenia działalności gospodarczej
 • rozwija znajomość języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zawodowej)
 • programy komputerowe stosowane w turystyce