Technikum Organizacji Turystyki


      

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI w Jordanowie zaprasza absolwentów szkół podstawowych do ŚWIATA PEŁNEGO PODRÓŻY

…bo podróże kształcą, rozwijają i poszerzają horyzonty…

 

Dzięki nam:

- nauczysz się planować wyjątkowe wyjazdy w Polsce i za granicą,

- weźmiesz udział w ciekawych wycieczkach krajowych i zagranicznych,

- zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w biurach podróży, hotelach, pensjonatach lub ośrodkach informacji turystycznej,

- poznasz pracę pilota wycieczek, rezydenta biur podróży, przewodnika turystycznego,

- będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych kursów zawodowych np. pilota wycieczek, prawo jazdy, wizażu, animatora czasu wolnego, barmana,

- będziesz mógł skorzystać z płatnego stażu zawodowego w czasie wakacji,

- pojedziesz na praktyki zawodowe do pięknej, malowniczej Hiszpanii.

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Praktyki zawodowe w biurach podróży lub obiektach noclegowych:

 - 4 tygodnie (druga klasa)

 - 4 tygodnie (czwarta klasa)

 

ROZSZERZENIE - JĘZYK ANGIELSKI

 

Kończąc technikum organizacji turystyki masz możliwość kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę jako:

 

- pilot wycieczek,

- przewodnik turystyczny,

- rezydent biura podróży

- animator czasu wolnego,

- pracownik biura podróży,

- pracownik hotelu,

- własna firma,

- pracownik obsługi lotniczej,

- pracownik kolei,

- pracownik informacji turystycznej,

- pracownik gastronomii.

 

Dla najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych  możliwość otrzymania wysokiego stypendium naukowego około 6000 zł/ osoba.

 

 

Tylko u nas masz szansę zrealizować własne pomysły

wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych!

 

Jeśli lubisz podróżować, jesteś ciekawy świata – przyjdź do nas!