Technikum Ekonomiczne

Jedyny zawód, który daje kwalifikacje do pracy na wielu stanowiskach.
 

Kształci w cyklu 4 i 5-letnim w zawodzie technik ekonomista.
Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł technika ekonomisty po zaliczeniu dwóch kwalifikacji

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Są oni przygotowani do założenia i prowadzenia własnej firmy a także pracy w podmiotach gospodarczych i w administracji publicznej. Pracować mogą w dziale obsługi klienta, marketingu, kontroli. Uczniowie są przygotowani do wykonywania prac biurowych i mogą samodzielnie prowadzić sekretariat. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień mogą prowadzić biura podatkowe. W trakcie nauki uczniowie nabywają praktyczne umiejętności w ramach praktyk w różnych podmiotach gospodarczych oraz samodzielne prowadzenie Spółdzielni Uczniowskiej, która jest najlepszą w Polsce Spółdzielnią nagrodzoną pucharem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Uczniowie są przygotowani do pracy z komputerem i z innymi urządzeniami biurowymi. Potrafią opracowywać biznesplany.

Zlety ukończenia Technikum Ekonomicznego;
 
 
Możliwość pracy w następujących zawodach:


• Kasjer
• Sekretarka
• Recepcjonista
• Magazynier
• Sprzedawca
• Referent
• Bankowiec
• Kierownik marketingu
• Kadrowy
• Agent ubezpieczeniowy
• Handlowiec 
 


     

527x458-images-stories-ekono