Technikum Ekonomiczne


Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach z zakresu ewidencji podatku dochodowego i VAT, finansów, obsługi sprzedaży, marketingu. Przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie pięcioletniej nauki w Technikum Ekonomicznym uczeń zdobywa praktyczne umiejętności związane z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Uczy się posługiwania nowoczesną technologią .

NOWOŚĆ!

e-biznes=internet+ekonomia

Dodatkowo dzięki Innowacji pedagogicznej uczeń zdobywa informację i praktyczne umiejętności takie jak cele, modele i strategie biznesu elektronicznego, e-marketing, zasady działania sklepu internetowego, platformy aukcyjne i inne kanały e-sprzedaży, media społecznościowe

Szkoła zapewnia praktykę w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz jednostkach samorządowych.

W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na tytuł technika: 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim 
i angielskim) upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.