Technikum ekonomiczne


Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach z zakresu księgowości, finansów, obsługi sprzedaży, marketingu. Przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie czteroletniej nauki w Technikum Ekonomicznym uczeń zdobywa praktyczne umiejętności związane z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księ, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Uczy się posługiwania nowoczesną technologią .

Szkoła zapewnia praktykę w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz jednostkach samorządowych.

W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na tytuł technika: 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim 
i angielskim) upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.