Technikum ekonomiczne

Drogi Gimnazjalisto!

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach z zakresu księgowości, finansów, obsługi sprzedaży, marketingu. Przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie czteroletniej nauki w Technikum Ekonomicznym uczeń zdobywa praktyczne umiejętności związane z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Uczy się posługiwania nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Szkoła zapewnia praktykę w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz jednostkach samorządowych.

W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na tytuł technika: 

Kwalifikacja pierwsza - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja druga  - Prowadzenie rachunkowości

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy drugiej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec semestru pierwszego klasy czwartej.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim 
i angielskim) upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.