Technikum artchitektury krajobrazu

 to szkoła ucząca projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Szkoła zapewnia praktykę w firmach zajmujących się urządzaniem terenów zieleni, w instytucjach ekologicznych i naukowych. Absolwenci tej szkoły mogą znaleźć pracę w firmach projektowych, instytucjach zajmujących się konserwacją zabytków, ochroną środowiska, w parkach narodowych i krajobrazowych.


Jeżeli w dotychczasowej edukacji lubiłeś biologię i geografię, interesujesz się tematyką przyrodniczą, masz wyobraźnię przestrzenną i uzdolnienia plastyczne, radzisz sobie z obsługą komputera, lubisz kontakt z przyrodą, ten kierunek kształcenia będzie idealny dla Ciebie.

4 i 5 letnie Technikum w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie 
W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na tytuł technika. 
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy drugiej.
K1 Kwalifikacja R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec semestru pierwszego klasy czwartej. 
K2 Kwalifikacja R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Po jego ukończeniu otrzymuje się dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), co upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.