Poczet Sztandarowy

Skład pocztu sztandarowego w ZS im.bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
CHORĄŻY – Michał Matys
ASYSTA –    Beata Gracz i Justyna Węglarz

016          

 

Tekst ślubowania złożonego przez poczet sztandarowy:
Przyjmując sztandar Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie                    

  uroczyście przyrzekamy: 
•    nosić go dumnie, 
•    przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, 
•    szanować dobre imię naszej szkoły,
•    godnie reprezentować szkołę wobec społeczności. 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Poczet sztandarowy uczestniczy w takich uroczystościach jak:


•    Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
•    Uroczystości rocznicowe, np. Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości;
•    Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego;
•    Uroczyste Msze święte;
•    Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę;
•    Na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach;