UWAGA !!!

             e-dziennik

  chmurka

 

 wirtualny spacer

Technik Jeździectwa

Absolwent naszej szkoły Technik Jeździectwa,  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni;

2) przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;

3) wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

4) obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;

5) prowadzenia zajęć z hipoterapii;

6) prowadzenia jazdy konnej;

7) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.     

Oferujemy:

- od 6 do 8 godzin jazdy konnej tygodniowo

- internat

- hotel dla koni

- doświadczona kadra trenerska i instruktorska - 4 lata nauki zakończone maturą

- kwalifikacje zawodowe ,,Jeździec” i ,,Instruktor szkolenia podstawowego”

 

Kierunek objęły nadzorem dydaktycznym i merytorycznym 

Polski  Związek Jeździecki 

Uniwersytet Roliczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

                                                                                                                                                         

                                        Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

                                                                               ZAPRASZA