Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
  1. Opis projektu
  2. Formy wsparcia w ramach projektu dla uczniów
  3. Formy wsparcia w ramach projektu dla nauczycieli
  4. Informacje o rekrutacji dla uczniów
  5. Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów
  6. Kursy i staże zawodowe-zdjęcia