Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
  1. Opis projektu
  2. Formy wsparcia w ramach projektu dla uczniów
  3. Formy wsparcia w ramach projektu dla nauczycieli
  4. Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
  5. Informacje rekrutacji dla uczniów

DOKUMENT REKRUTACYJNE DLA UCZNIÓW

                                                                                                                                                                                                 KURSY I STAŻE ZAWODOWE