Technikum Organizacji Turystyki


      

Praktyki zawodowe w biurach podróży lub obiektach noclegowych:
- 4 tygodnie  (druga klasa )
- 4 tygodnie (czwarta klasa)

Możliwość odbycia praktyk za granicą w ramach programu ERASMUS+

ROZSZERZENIE JĘZYK ANGIELSKI

Tylko u nas masz szanse zrealizować własne pomysły wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych!

Kończąc technikum organizacji turystyki masz możliwość podjąć pracę lub kontynuować naukę na studiach wyższych.