Technikum Robót Wykończeniowych

Ciągły rozwój branży budowlanej powoduje, że na rynku pojawia się wiele atrakcyjnych ofert pracy. Na pewno nie zabraknie jej dla przyszłych fachowców zajmujących się wykończeniami.

Nasza szkoła otwiera Ci drogę do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

 

Po ukończeniu naszego technikum robót wykończeniowych w budownictwie będziesz potrafił:

  • opracowywać i czytać dokumentację budowlaną,
  • wykonywać roboty wykończeniowe takie jak montaż suchej zabudowy, układanie posadzek, roboty malarskie, tapeciarskie, okładzinowe i montażowe.
  • sporządzać rysunki w programie AutoCAD,
  • organizować i prowadzić roboty budowlane,
  • kierować zespołami ludzi
  • sporządzać obmiary i kosztorysy z wykorzystaniem programów komputerowych, 
  • sprawować nadzór budowlany nad poszczególnymi etapami wznoszenia konstrukcji.

 

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie może pracować w:

- przedsiębiorstwach budowlanych, 
- własnej firmie budowlanej
- państwowym nadzorze budowlanym, 
- administracjach budynków, 
- biurach projektów jako asystent projektanta, 
- charakterze kosztorysanta.

Ukończenie naszej szkoły pozwala Ci kontynuować naukę na uczelniach wyższych, uzyskać tytuł inżyniera a następnie zdobyć uprawnienia budowlane.

 

 

 Wybierz Technikum Robót Wykończeniowych !