Technikum Budownictwa

To kierunek dla wszystkich pragnących zdobyć atrakcyjny zawód, który daje możliwość zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą. Budownictwo jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną, w której wciąż potrzeba dobrze wykwalifikowanych fachowców. Nasza szkoła otwiera Ci drogę do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

budowlanka1

 

Po ukończeniu naszego technikum będziesz potrafił:

 • opracowywać i czytać dokumentację budowlaną,
 • sporządzać rysunki w programie AutoCAD,
 • organizować i prowadzić roboty budowlane,
 • kierować zespołami ludzi
 • sporządzać obmiary i kosztorysy z wykorzystaniem programów komputerowych, 
 • sprawować nadzór budowlany nad poszczególnymi etapami wznoszenia konstrukcji,

A ponad to zdobędziesz wiadomości i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie technik budownictwa w specjalności: murarz-tynkarz

 Technik budownictwa może pracować w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • wytwórniach prefabrykatów, 
 • laboratoriach materiałów i konstrukcji budowlanych, 
 • państwowym nadzorze budowlanym, 
 • administracjach budynków, 
 • biurach projektów jako asystent projektanta, 
 • charakterze kosztorysanta, 
 • własnej firmie budowlanej.

 Ukończenie naszej szkoły pozwala Ci kontynuować naukę na uczelniach wyższych, uzyskać tytuł inżyniera a następnie zdobyć uprawnienia budowlane.

 


budowlanka2

 

Wybierz Technikum Budownictwa!