Remont i wyposażenie laboratorium językowego

Laboratorium językowe 

Adaptacja pracowni zawodowej dla technikum organizacji turystyki

Adaptacja pracowni zawodowej dla technikum ekonomicznego