Kurs Barmański

Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz  zajęcia praktyczne.
W czasie zajęć teoretycznych kursant został zapoznany ze sprzętem barmańskim oraz produktami i surowcami stosowanymi w barmaństwie jak również z zasadami sporządzania napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych.
W części praktycznej uczestnik kursu sporządzał napoje mieszane metodą blenderowania oraz napoje short i long drinki.
Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestnika, który nabył odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zaprezentowane na egzaminie końcowym kursu.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadziła Pani mgr inż. Barbara Polak- specjalista z zakresu barmaństwa

Egzamin

Kurs Barmański kl. III TOT

i00003 (1)i00089 (1)

Egzamin

i00103