Kurs „ Operator wózka widłowego”

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego realizuje projekt unijny „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach  którego uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych kursach.
Kurs „ Operator wózka widłowego” skierowany jest zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest: 
•    Ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia
 Celem kursu na wózki widłowe jest:
nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień.