Aktualności

Ważny dzień dla ,, Dańkowskiego”

             W piątek, 21 maja 2021 roku naszą szkołę odwiedzili wielce szanowni goście. Pani Marta Malec – Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, Pan Józef Bałos, starosta suski oraz Pan Zbigniew Hutniczak, v-ce starosta suski podpisali umowę dotyczącą dofinansowania przez samorząd województwa w  2021 roku kierunku technik jeździectwa kwotą 200 000.00 zł. Podczas podpisywania umowy obecni byli Pani Danuta Kawa, radna sejmiku województwa małopolskiego, Pani Agata Suszczyńska, v-ce dyrektor departamentu edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Zbigniew Kołat, dyrektor Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego. Nie jest to pierwsze wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla naszej szkoły.  W latach 2019-2021 pomoc udzielona na funkcjonowanie Technikum Jeździectwa wyniosła 500 000,00 zł. Dzięki środkom finansowym przeznaczanym przez zarząd powiatu suskiego (budżet powiatu) oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego możliwe jest prowadzenie dla uczniów bezpłatnych zajęć praktycznych, czyli jazdy konnej w zakresie przewidzianym w podstawie programowej.  Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy powiatem suskim i Urzędem Marszałkowskim będzie kontynuowana w kolejnych latach.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Zbigniew Kołat

                                                                      

powrót do listy aktualności