Aktualności

Warsztaty profilaktyczne

W piątek 11 czerwca odbyły się w szkole, ale jeszcze wciąż online (prowadząca zajęcia pani psycholog łączyła się z nami za pośrednictwem aplikacji MT), warsztaty profilaktyczne. To już drugie w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów klas I TE, I TOT, I TAK i I TB. Tym razem temat warsztatów dotyczył motywacji uczniów do nauki.
Po długim okresie nauczania zdalnego trudno zmotywować się do systematycznej nauki, a także do obecności na lekcjach w szkole. Dlatego warsztaty miały podpowiedzieć, jak radzić sobie z brakiem motywacji.

Podstawą skutecznej motywacji jest wyznaczenie celu. Uczeń o silnej motywacji stara się rozwiązać nawet trudne zadania, szukając wszystkich możliwych sposobów, przeprowadzając wnikliwe rozumowanie, mobilizując do pomocy całą swoją wiedzę, aby osiągnąć zamierzony cel, którym w sytuacji szkolnej może być na przykład dobra ocena. Istotnym w motywowaniu siebie jest nie oczekiwać, tylko działać (uczyć się), by dotrzeć do celu, którym są promocja do wyższej klasy oraz ukończenie szkoły.
Pedagog szkolny Elwira Wójtowicz

powrót do listy aktualności