Aktualności

KONKURS LITERACKI NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

KONKURS LITERACKI NA TEMAT UZALEŻNIEŃ
 
1. Wybierz jeden z podanych niżej tematów:
„Zawsze wybieraj życie – bo warto!”
„Uzależnieniom mówię ‘STOP!’”
„Odrzuć uzależnienia , a wygrasz życie.”
 
2. W dowolny sposób rozwiń wybrany temat, napisz pracę.
Forma pracy : 
esej (subiektywna forma wypowiedzi – w toku rozważań należy prezentować własny punkt widzenia na dany temat; celem piszącego jest nie tylko przedstawienie faktów, ale i przykucie uwagi czytelnika, zaskoczenie go; autor powinien zadbać o kunsztowny styl świadczący o wiedzy i elokwencji;  może wykorzystywać środki literackiej ekspresji - ironię, metaforę, wyolbrzymienie, peryfrazę, powtórzenie , a także, aforyzmy, cytaty),
opowiadanie,
reportaż, wywiad,
list,
kartka z dziennika lub pamiętnika.
 
3. Zasady konkursu:
- tematyka pracy musi wiązać się z problematyką uzależnień, a wybrany temat musi być motywem przewodnim, 
- praca nie może być plagiatem ani w żaden sposób naruszać praw innych osób.
 
      4. Kryteria oceny:
        - zgodność  z tematem,
       - oryginalność,
       - walory artystyczne, zastosowanie środków stylistycznych, poprawność językowa.
PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ DO 5 CZERWCA 2020 r.  NA ADRES MAILA:  iwonagwizdz7@gmail.com
 
 

powrót do listy aktualności