"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

unia2

 

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce


Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie od 01 września 2010r do 31 lipca 2014r. uczestniczy w projekcie ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 


a) zajęcia z zakresu zajęć branżowych: 
-Kurs prawa jazdy B wraz z pierwszym egzaminem 
-Kurs koparko-ładowarki 
-Kurs operatora wózka widłowego,
- Kurs z zakresu rachunkowości,
-Kurs z architektury krajobrazu i rysunku,
-Kurs komputerowe( INSERT),
-Kurs z  informatycznej obsługi firmy,
-Kurs z przygotowania przyszłego przedsiębiorcy,
- zajęcia praktyczne na działkach doświadczalnych Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu 
   Rolniczego,

 b) wycieczki:
-Wyjazdy do parków zieleni, 
-Wyjazd do Muzeum Minerałów w Krakowie,
-Wyjazd na Targi POLAGRA  w Poznaniu,

Wszelkie kursy i zajęcia są organizowane dla uczniów bezpłatnie.

UWAGA !!!                                                                                                                                                           

Wyniki  komisji rekrutacyjnej kwalifikujące osoby na kurs „prawa jazdy kategorii  B” w ramach projektu Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie”w roku szkolnym  rok szkolny 2019/2020

Do rekrutacji zgłosiło się 16 osób, wszyscy chętni zostali zakwalifikowani pozytywnie.