Małopolska Chmura Edukacyjna

Realizacja zajęć on-line prowadzonych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"- Edycja II.
Rok szkolny 2017/2018.