UWAGA !!!

             e-dziennik

  chmurka

 

 wirtualny spacer

Zajęcia pozalekcyjne

1. Kółko artystyczne

2. Kółko informatyczne

3. Szkolne Koło Sportowe

4. Kółko "...nie tylko DLA ANIOŁÓW"

5. Kółko Czytania Tekstów

6. Kółko z języka niemieckiego

7. Kółko biologiczno-chemiczne