UWAGA !!!

             e-dziennik

  chmurka

 

 wirtualny spacer

Kółko z języka niemieckiego

W środę odbywają się zajęcia z języka niemieckiego . Na zajęciach tych doskonalimy wiedzę i umiejętności językowe poprzez zadania rozwijające sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia i pisania.

W zajęciach językowych  mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas, a w szczególności uczniowie zamierzający zdawać język niemiecki na maturze.

Uczniowie młodszych klas ćwiczą swe umiejętności poprzez zadania i gry językowe. Maturzyści są zapoznawani z formą egzaminu maturalnego, powtarzają struktury leksykalne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ćwiczą egzamin ustny oraz formy pisemne.

A wiec serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia prowadzi Pani Iwona Krok

 

SSA43966(1)