Technik Jeździectwa

,, Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

                 

Absolwent naszej szkoły Technik Jeździectwa, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni;

2) przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;

3) wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

4) obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;

5) pełnienia obowiązków pomocnika hipoterapeuty;

6) prowadzenia jazdy konnej;

7) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Oferujemy:

- 6 godzin jazdy konnej tygodniowo

- internat

- hotel dla koni w Klubie Sportowym „Bór” Toporzysko

- doświadczona kadra trenerska i instruktorska Klubu Sportowego „Bór” Toporzysko                                                                                                                                      - 4 lata nauki zakończone maturą

- tytuł ,,Technik Jeździectwa”

- kwalifikacje zawodowe ,,Jeździectwo i trening koni” i ,,Instruktor Jeździectwa ”

- zajęcia praktyczne w ośrodku jeździeckim z certyfikatem PZJ

 

Kierunek objęty nadzorem dydaktycznym i merytorycznym przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz praktyczna nauka zawodu w Klubie Sportowym „Bór” prowadzona pod patronatem Polskiego Związku Jeździeckiego

 

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

i Klub Sportowy „Bór” Toporzysko

 ZAPRASZAJĄ

Masz pytanie?

Nasz adres e-mail :zsd@powiatsuski.pl    tel. +48 182675658  Nasza strona internetowa:   www.zsdjordanow.iap.pl

Klub Sportowy ,,Bór” Toporzysko: biuro@toporzysko.pl, www.toporzysko.pl+48 182873832                                                                           

 

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE – PLAN NAUCZANIA

 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

I

II

III

IV

tyg

Σ*

1.

Chów i użytkowanie koni

2

2

2

 

6

180

2.

Hipologia

2

1

2

5

150

3.

Jazda konna, trening sportowy konia

2

2

1

5

150

4.

Zasady wyszkolenia konia i jeźdźca

 

 2

 2

2

6

180

5.

Podstawy działalności gospodarczej

1

 

 

1

30

6.

Język zawodowy w jeździectwie

 

 

1

1

2

60

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

5

7

9

4

25

750

Kształcenie zawodowe praktyczne 

 

I

II

III

IV

tyg

Σ

7.

Jazda konna, trening sportowy konia

4(+ 2g. jazdy konnej WF)

4

 2

11

330

8.

Prowadzenie nauki jazdy konnej, hipoterapia, lonżowanie

5

5

 4

14

420

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

4

9

7

5

25

 

750

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

9

16

16

9

50

1500

Egzaminy z kwalifikacji

 

R.27

Jeździectwo i trening koni

Pod koniec II semestru klasy III

R…..

 

Instruktor Jeździectwa

Pod koniec I semestru klasy IV