Technikum Organizacji Turystyki

Jeżeli interesuje cię poznawanie świata, zwiedzanie różnych zakątków naszego kraju, lubisz podróżować oraz chcesz spełniać marzenia swoje i innych o podróżach, to znalazłeś idealny kierunek dla siebie!!!

Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego
 •  kontynuowanie nauki na studiach wyższych

 

Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • dobrą organizacją pracy,
 • wytrwałością w działaniu,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Technicy organizacji turystyki mogą być zatrudniani w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni…