Technikum Organizacji Turystyki

Jeżeli interesuje cię poznawanie świata, zwiedzanie różnych zakątków naszego globu,  to przyjdź do Technikum Obsługi Turystycznej. Kończąc ten kierunek możesz pracować jako pilot  wycieczek lub przewodnik turystyczny, możesz pracować w biurze podróży lub też założyć własne biuro podróży.

Ten kierunek daje wiele możliwości.

Uczeń Technikum Organizacji Turystki w czasie trwania nauki zdaje egzamin zawodowy, który jest podzielony na dwie części – tzw. kwalifikacje. 
Pierwsza kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych” 
zdawana jest w trzeciej klasie
Druga kwalifikacja HGT.08.”Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych"zdawana jest w połowie piątej klasy

Po ukończeniu wyżej wyminionego kierunku otrzymuje się dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), co upoważnia młodego człowieka do podjęcia pracy lub założenia własnej działalności na terenie całej Unii Europejskiej.